Limitări ale schimbării de personalitate in psihoterapie


  Experiența clinică sugerează că, chiar dacă personalitatea poate fi modificată substanțial pe parcursul terapiei, ea nu poate fi transformată. Adică, un terapeut poate să ajute un client depresiv să fie mai puțin distructiv și mai puțin intransigent in depresia lui, dar nu poate  să transforme pacientul intr-un caracter isteric sau schizoid. Oamenii iși mențin modelele interne de funcționare: miezul intern de scenarii de viață, conflictele, așteptările, afectele si apărările.

  Dar, odată cu noi experiențe si o creștere a cunoașterii de sine, un om iși poate lărgi sensul in ceea ce privește sentimentul de factor activ in propria viață si in ceea ce privește stima de sine autentică. Sentimentul din ce in ce mai puternic de libertate vine din sentimentul de a fi stăpan pe propria viață și din alegerea comportamentului care altădată era automat; auto-acceptarea vine din ințelegerea mecanismelor care au dus la combinarea tendințelor din cadrul personalității clientului.