Gestionarea matură a agresivității.   Mania și invidia sunt inevitabile in viața copilului, dar nu devin periculoase decat atunci cand se acumulează in interior și devin fundal pentru depresii. Numai atunci cand copilului ii este permis să iși manifeste afectele și agresivitatea (aici ne referim la o agresivitate normală și de neocolit) el poate invăța cum să procedeze cu ele, cum să le folosească adecvat intr-o situație sau cum să renunțe la ele.

   Forma matură a gestionării agresivității se poate obține numai făcand experiențe cu propria agresivitate. Agresivitatea sănătoasă și conștientă de sine este o componentă esențială a sentimentului propriei noastre valori și mandriei noastre sănătoase. Sentimentul redus al valorii proprii poate avea o rădăcină importantă in lipsa de indrăzneală și de conștiință de sine.

   Afectele și agresivitatea pe care persoana nu le poate exprima și care astfel nu iși pot găsi o cale de ventilație, nu devin numai extrem de chinuitoare, ci aduc și o slăbiciune a elanului vital, pană la pasivitate și noi inhibiții.